התערבות טיפולית במשבר

התכנית "התערבות טיפולית במשבר", (Therapeutic Crisis Intervention) פותחה באוניברסיטת קורנל בשנת 1981, על מנת לתת כלים יעילים להתערבות במצבי משבר אצל ילדים ובני נוער במסגרות חוץ-ביתיות. התוכנית הובאה לארץ על ידי משרד הרווחה ואשלים בשנת 2002, ואושרה לשימוש במרכזי חירום ובפנימיות של שרות ילד ונוער במשרד הרווחה. ב2012 יצאה לאור תכנית ייעודית לבתי ספר (TCIS). בארץ, יש ניסיון חיובי בהפעלת התכנית בבתי ספר הפועלים במרכזי חירום ובפנימיות טיפוליות. היא מוכיחה את עצמה ביכולת המערכת לאמץ שפה אחידה וכלים להכלת ילדים נסערים ולסייע להם לסגל תגובות פחות תוקפניות לרגשותיהם.

 

מדובר בתכנית אשר מלמדת צוותים חינוכיים וטיפוליים כאחד, אופי משבר, שלבי הסלמה במשבר, וכלים לזיהוי והתערבות בכל השלבים. ישנם פרקים המתייחסים לתנאי רקע וסביבה כגון השפעת מדיניות, סדר יום, ויחסי צוות על ילדים, וכן למודעות עצמית של אנשי הצוות בהקשר לעבודתם עם ילדים. יש דגש עקרוני על לימוד כלים להתערבות בשלבי עוררות והסלמת המשבר על מנת למנוע הסלמה, כגון זיהוי צרכים ורגשות של הצעירים, הקשבה פעילה, התערבויות התנהגותיות תומכות, מעגל הקונפליקט, ניהול התנהגות תוקפנית. 

"ראיון מרחב חיים" הוא אחת אבני היסוד של תכנית ההט"מ. מדובר בשיחה מובנית המיועדת לעבד אירוע לאחר רגיעה, לקשור בין רגשות והתנהגות, ולהתאמן בבחירת תגובות חלופיות (לא פוגעניות) לרגשות עזים שלעתים מקבלים ביטוי בהתנהגות תוקפנית ואף אלימה.

כמנחה בכירה המוסמכת על ידי אוניברסיטת קורנל ומשרד הרווחה, אני מעבירה סדנאות הט"מ לצוותים חינוכיים וטיפוליים בפנימיות, במועדוניות ובבתי ספר. 
 

Haim Weizman Street 23, Rehovot, Israel

  • Facebook

 

T: 050-5386513