top of page
Cotton Flowers

גישור

 • גישור הוא תהליך של משא ומתן שנערך בסיועו צד שלישי – מגשר, עוזר לשני הצדדים לישב סכסוך.
  להבדיל משופט או בורר, למגשר אין סמכות להכריע בסכסוך. על הצדדים עצמם להגיע להסכמות דרך משא ומתן בתהליך המנוהל על ידי מגשר. הגישור המשפחתי מבוסס על הצרכים והאינטרסים של שני הצדדים ושל ילדיהם.

 • לגישור יתרונות רבים:
  גירושין בבית משפט עלולים להיות תהליך עוין, בו נגררים להסלמה שלא לצורך, לעומת גישור שהינו תהליך של שיתוף פעולה. בסופו שני הצדדים "זוכים" ("win-win"). הצלחת הגישור תביא את הצדדים להסכם שיקבל תוקף בפסק דין בבית משפט למשפחה או ברבנות תוך זמן קצר ועלות נמוכה יחסית , בניגוד להליכים המשפטיים העלולים להתמשך זמן ארוך ולהביא לעלויות כספיות גבוהות מאד. 

 • בתהליך הגישור אני משלבת את תחומי ההכשרה שלי. 
  ראשית אני לומדת את השתלשלות ההליך שהוביל לפרידה ושמה דגש על המרכיב הרגשי במשבר. אני משקפת את הצרכים הרגשיים והמעשיים של שני בני הזוג והילדים. טבעי שיהיו מעורבים רגשות עזים בתהליך. אך ידוע שכשנפגעים, כועסים, עצובים ואבלים, יכולת קבלת שיקול הדעת נפגעת. היות ולהסכם גירושין השלכות מכריעות וארוכות טווח להם ולילדיהם, חיוני לדאוג לקבלת החלטות נבונות לחייהם. הליווי המקצועי מסייע בעיבוד הרגשות לטובת קבלת שיקולי דעת בהחלטות.
   
  כמגשרת עם הכשרה והסמכה בטיפול בילדים וטיפול זוגי ומשפחתי, אני מדגישה את חשיבות הקשר הרציף עם שני הורים, נטול מעורבות בקונפליקט. ילדים בטבעם, נאמנים להוריהם, אך ילדים עלולים לסבול מקונפליקט נאמנות אם קולטים מסרים גלויים וסמויים שיש "הורה טוב" ו"הורה רע" או "הורה אשם" ו"הורה קרבן" (מסקן). במצבים קיצוניים, זה מסלים לידי התסמונת הניכור ההורי, בה ילדים מסרבים לקשר עם ההורה המנוכר. מצב זה לא רק פוגע בהורה המנוכר, אלא גורם נזק קשה ארוך טווח לילד בהתפתחות אישית ובכישורים רגשיים לפיתוח יחסים בריאים עתידיים. מטרתי למסייע לזוג להיפרד בכבוד ולתכנן את המשך ההורות המשותפת.

 • הליך הגישור מלווה גם ע"י עורך דין מומחה לענייני משפחה.
  תפקידו לתת את הדעת על הסוגיות המשפטיות ומנסח את הסכם הגישור. בסיום התהליך, ההסכם מוגש לבית המשפט לענייני משפחה או לרבנות לקבלת אישור ותוקף של פסק דין. 

מה המרכיבים של הסכם גירושין?

 • א: חלוקת רכוש

 • ב: משמורת

 • ג: הסדרי שהיה או ראיה

 • ד: מזונות

 • ה: מדור​

 

בתום הליך הגישור ניתן להמשיך את התהליך הטיפולי ו/או הדרכת הורים על מנת לתת מענה לצרכים הנלווים של בני המשפחה בתנאי שזה בהסכמת שני הצדדים.

bottom of page