top of page
Marble Surface
Kid's Drawing

הפרעות קשב וריכוז

  • קשיי ריכוז והסחות דעת

  • קושי בסידור וארגון חפצים ובניהול זמן

  • קושי בקבלת החלטות

  • קושי בוויסות רגשי

  • אימפולסיביות

  • צורך בריגושים ולקיחת סיכונים 

Stressed Woman

אלה ועוד הן תופעות התנהגותיות המאפיינות הפרעת קשב וריכוז. הפרעת קשב הינה הפרעה נירולוגית המשפיעה על תפקודים ניהוליים במוח. הסימפטומים והקשיים הללו גורמים לא אחת להסתבכות בבי"ס, בעבודה ובקשרים חברתיים וזוגיים. קשיים אלה מביאים אנשים רבים לטיפול, לעתים ללא מודעות שמדובר בהפרעת קשב וריכוז. במסגרת הטיפול אני מקנה ידע המשמש לניפוץ מיתוסים, סטיגמות ואשליות לגבי הפרעת הקשב ולגבי התופעות ההתנהגותיות הנלוות.​

מטרת הטיפול הפרטני וזוגי וכן הדרכת ההורים שיפור בתפקוד האדם בעל הפרעת הקשב, ודימוי העצמי שלו. במקביל, עובדים על יחסים בין בני המשפחה דרך קביעת ציפיות מותאמות והקניית אסטרטגיות יעילות.​

הבשורה הטובה היא שאנשים בעלי הפרעת קשב וריכוז נוטים להיות יצירתיים, חברתיים ורגישים, וכן אוהבים לעזור לזולת. במסגרת הטיפול ניתן דגש על האספקטים החיוביים של האדם והחזקות שלו, על מנת להעצים את תפקודו הן במשפחה והן בחברה.

bottom of page